Artifex Mundi: Liczba akcji serii D ustalona na 1,397 mln, cena na 7,5 zł


Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Artifex Mundi określił cenę emisyjną jednej akcji serii D w wysokości 7,5 zł, zaś liczba zaoferowanych akcji wynosi 1 397 000 sztuk, podała spółka.
"Zarząd spółki powziął w dniu 26 lipca 2018 r. uchwałę, na podstawie której:
1) określono cenę emisyjną jednej spośród akcji serii D w wysokości 7,5 złotych;
2) ustalono, iż zarząd spółki zaoferuje do objęcia 1 397 000 sztuk akcji serii D;
3) przyjęto listę inwestorów, którym zostaną zaoferowane do objęcia akcje serii D" - czytamy w komunikacie.
Jednym z głównych czynników, który został uwzględniony podczas podejmowania wspomnianej uchwały zarządu spółki, był fakt, iż w trakcie procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje serii D popyt wyrażany przez potencjalnych inwestorów gotowych objąć akcje serii D przewyższał łączną liczbę omawianych papierów wartościowych możliwych do wyemitowania na podstawie uchwały ZWZ, podano również.
Na początku czerwca br. walne zgromadzenie Artifex Mundi przyjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 1,397 mln akcji serii D.
Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.
(ISBnews)