"W I kwartale 2018 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 3,7 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 0,8 mld zł (tj. 23,9 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 2,8 mld zł (tj. 76,1 proc. całej kwoty)" - napisano w raporcie.

"W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wielkość przekazanych środków zmniejszyła się o 0,2 mld zł, głównie z powodu mniejszych transferów od Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Najwięcej środków, podobnie jak w poprzednich okresach trafiło do Polski od osób pracujących w Niemczech - 1,3 mld zł oraz z Wielkiej Brytanii – 0,8 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 59,5 proc. wszystkich transferów" - dodano.

Wyższa niż przed rokiem była kwota transferów z Polski za granicę.

"W tym samym okresie, środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 3,4 mld zł. Była to kwota wyższa o 0,7 mld zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zanotowany wzrost wynikał z rosnących transferów od imigrantów krótkookresowych, które w I kwartale 2018 r. wyniosły 3,0 mld zł wobec 2,5 mld zł w I kwartale 2017 r." - napisano.

"W strukturze geograficznej dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 2,9 mld zł i stanowiły 86,3 proc. wszystkich środków. Rok wcześniej, pracownicy z Ukrainy przekazali do swojego kraju 2,4 mld zł" - dodano.

>>> Czytaj też: Zasiłek pielęgnacyjny i opiekuńczy w górę. Rząd przyjął rozporządzenie ws. wysokości świadczeń dla rodzin