MF prognozuje w 2018 r. wydatki na poziomie 21,17 mld zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych po czerwcu wyniosły 2.365 mln zł wobec 2.081 mln zł po maju. (PAP Biznes)