Amica 

Amika chce skupić nie więcej niż 250 tys. akcji własnych po cenie 120 zł za sztukę, poinformowała spółka. "Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy spółki rozpocznie się w dniu 2 sierpnia 2018 r. (od godziny 9:00 czasu warszawskiego), a zakończy w dniu 8 sierpnia 2018 r. (do godziny 17:00 czasu warszawskiego. Rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 13 sierpnia 2018 r." - czytamy w komunikacie. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Dom Maklerski mBanku, podano także.

GetBack

GetBack w restrukturyzacji wystąpił do rady wierzycieli z wnioskiem o zezwolenie na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego i chce wnioskować o otwarcie postępowania sanacyjnego, podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

ING BSK

ING Bank Śląski odnotował 372,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 360,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

ING Bank Śląski oczekuje dalszego wzrostu wskaźnika kredytów do depozytów (L/D), który zbliża się do poziomu 90%, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Bank spodziewa się wzrostu kosztów finansowania na rynku ze względu na wysoką konkurencję po stronie depozytów, szczególnie detalicznych. >>>> 

ING Bank Śląski oczekuje dalszej zmienności kosztów ryzyka w ujęciu kwartalnym w związku z wprowadzeniem IFRS9, poinformowała wiceprezes Grażyna Graczyk. >>>> 

Braster

Liczba badań, które wykonały kobiety przy użyciu urządzenia Braster wyniosła 1 329 w II kw. 2018 r., podał Braster. >>>> 

LiveChat Software

- LiveChat Software miał 25 097 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 sierpnia 2018 r., co oznacza wzrost o 19,4%, podała spółka. W lipcu liczba klientów wzrosła o 206 firm netto, dodano. >>>> 

Quercus TFI

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 3 505,8 mln zł na koniec lipca br., podała spółka. Na koniec kwietnia br. było to 3 458,2 mln zł mln zł. >>>> 

Marie Brizard Wine & Spirits

Andrew Highcock został powołany na prezesa zarządu Marie Brizard Wine & Spirits, podała spółka. >>>>   

Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 62,8% r/r do 5,9 mln euro w II kwartale 2018 r., podała spółka. Sprzedaż netto w I połowie 2018 r. osiągnęła wartość 8,9 mln euro, co oznacza spadek o 62,5% r/r. >>>> 

Altus TFI 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) uzgodniło plan połączenia z Esaliens TFI, na podstawie którego Altus TFI przejmie cały majątek Esaliens TFI w zamian za 11,5 mln akcji, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej, podało TFI.>>>> 

MOL

MOL podpisał umowę o współpracy strategicznej z niemiecką spółką z branży technologii recyclingu APK, podała grupa. >>>> 

Grupa Lotos

Rosneft podpisała z Grupą Lotos podpisały kontrakt na dostawę od 6,4 mln ton do 12,6 mln ton ropy naftowej do końca 2020 r.,podała spółka. >>>> 

The Dust

The Dust wydał pełną wersję gry "Frankenstein: Beyond the Time", zrealizowanej w technologii VR (virtual reality - wirtualna rzeczywistość), podała spółka. Gra zadebiutowała na platformie Steam. >>>> 

QubicGames

QubicGames zawarł z firmą Incuvo umowę wydawniczą, określającą szczegóły wydania gry "Super Hero Fight Club" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji na wydanie gry Incuvo otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gry. >>>> 

Scope Fluidics

Scope Fluidics złożył wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) o ochronę technologii wykorzystanej w systemie BacterOMIC, służącej do szybkiego badania lekowrażliwości mikroorganizmów, podała spółka.>>>> 

Nextbike Polska

Nextbike Polska podpisał umowę z Miastem Chorzów na dostarczenie i obsługę kolejnego systemu rowerów miejskich w województwie śląskim, podała spółka. Docelowo system składać się będzie z 46 stacji i 460 rowerów. Wartość kontraktu to blisko 6,7 mln zł brutto. >>>> 

MCI Capital

Bank Barclays przejmie pakiet mniejszościowy w spółce Grupy MCI - MarketInvoice, największej w Europie platformie finansowania faktur online, podała spółka. >>>> 

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem grupy PKN Orlen wyniosła 8 USD/b w lipcu br. w porównaniu do 7 USD/b miesiąc wcześniej. W lipcu ub.r. marża wynosiła 8,4 USD/b, podała spółka. >>>> 

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia szacuje, że odnotował 74 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r., podała spółka. >>>> 

Grupa Lotos

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,69 USD na baryłce w lipcu br. wobec 7,27 USD miesiąc wcześniej i 7,43 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.>>>> 

Wojas

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 16,3 mln zł w lipcu br. i były wyższe o 5,7% licząc rok do roku, poinformowała spółka. >>>>