Jak poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek, ognisko wirusa potwierdzono w środę po południu. „Gospodarstwo, w którym stwierdzono chorobę położone jest w miejscowości Nowe Sioło, w powiecie lubaczowskim. Hodowanych w nim było 19 sztuk trzody chlewnej w różnym wieku” – dodała.

Badanie laboratoryjne próbek pobranych od świń z tego gospodarstwa zostało wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. afrykańskiego pomoru świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Jak podkreśliła rzeczniczka, służby weterynaryjne wdrożyły w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia ASF u świń. W tym uśmiercenie i utylizację świń oraz działania dezynfekcyjne.

Waksmundzka-Szarek zapowiedziała, że w związku z wystąpieniem choroby zostanie wydane stosowne rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w Lubaczowie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ASF oraz sposobu ich oznakowania oraz zakazów i nakazów wydanych na tych obszarach. Rozporządzenie obejmie swoim zasięgiem tereny gmin Cieszanów, Lubaczów i Oleszyce.

„Ponadto w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich instytucji każde podejrzenie wystąpienia choroby u świń” – zaznaczyła rzeczniczka.

Należy również zgłaszać każdy przypadek znalezienia padłego dzika.

Waksmundzka-Szarek zaapelowała o przestrzeganie zaleceń przekazywanych przez samorządy oraz służby weterynaryjne w celu uniknięcia szerzenia się choroby i zmniejszenia strat powstałych z tego tytułu.

W czwartek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się specjalnie zwołane posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem ogniska ASF na terenie województwa. „Na spotkaniu wydane zostały rekomendacje dla wszystkich służb, inspekcji oraz straży i samorządów bezpośrednio zaangażowanych w zwalczaniu choroby” – dodała rzeczniczka.

Wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) wykryto po raz pierwszy w Polsce w 2014 r.

Dotychczas odnotowano 184 ogniska u trzody chlewnej (z czego 80 w tym roku) w pięciu województwach: podlaskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim oraz ponad 2 tys. 566 przypadków ASF u dzików na terenie czterech województw: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego.

ASF jest niegroźny dla ludzi, ale przynosi znaczne straty gospodarcze, dotyczące zarówno produkcji trzody chlewnej, jak i poważne ograniczenia w produkcji i sprzedaży wyrobów z mięsa. Wykrycie wirusa w gospodarstwach wiąże się z usypianiem wszystkich zwierząt w danej hodowli oraz z ograniczeniami na obszarach je otaczających.(PAP)

autor: Wojciech Huk, Sylwia Wieczeryńska