Konsensus rynkowy wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB Wielkiej Brytanii zwiększyło się w II kw. 2018 r. o 1,3% wobec konsensusu mówiącego o 1,3% wzrostu.