Poniżej zapadalność zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) na najbliższe 5 lat, według stanu na koniec czerwca (w mln EUR):

2018 1 630
2019 7 136
2020 6 976
2021 8 439
2022 5 900

(PAP Biznes)