Alumetal

Alumetal odnotował 24,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 13,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>> 

Szymon Adamczyk zrezygnował z funkcji prezesa zarządu i członka zarządu Alumetalu i spółek zależnych, podała spółka. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 30 września 2018 r. >>>> 

Alumetal jest spokojny o realizację w tym roku celu wzrostu znormalizowanego zysku netto o 27% r/r i EBITDA o 21% r/r i zakłada także realizację celów na kolejne lata, o ile warunki rynkowe będą sprzyjające, poinformował prezes Szymon Adamczyk. >>>> 

Rada nadzorcza Alumetalu powinna na początku października powołać nowego prezesa spółki, poinformował przewodniczący RN i główny akcjonariusz Grzegorz Stulgis. >>>> 

Główny akcjonariusz i przewodniczący rady nadzorczej Alumetalu Grzegorz Stulgis nie zakłada obecnie zmiany swojego udziału w spółce, poinformował inwestor. >>>> 

Master Pharm

Szacunkowy wynik netto Grupy Master Pharm wyniósł 3,71 mln zł w I półroczu 2018 roku wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe   

Unimot 

Rada nadzorcza Unimotu odwołała ze stanowiska prezesa Macieja Szozdę, ze stanowiska wiceprezesa zarządu Marcina Zawiszę, jednocześnie powołując na stanowisko prezesa Adama Sikorskiego (dotychczasowego przewodniczącego rady nadzorczej) oraz na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych Marka Moroza (dotychczasowego dyrektora ds. finansów i strategii), podała spółka. >>>> 

Brastera

Zarząd Brastera, realizując przegląd opcji strategicznych, oszacował, iż realizacja celów strategicznych wymaga pozyskania środków w wysokości około 50 mln zł, podała spółka. >>>> 

Dino Polska

Dino Polska odnotowało 70,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 46,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Erbud

W uproszczonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Erbud oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Erbudu sporządzonych na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazana zostanie strata, podała spółka. >>>> 

PCC Intermodal 

PCC Intermodal odnotował 0,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom PCC Intermodal formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. KNF określiła termin zniesienia dematerializacji akcji na 11 września 2018 r. >>>> 

ES-System

ES-System odnotował 3,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 3,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ES-System dąży do utrzymania co najmniej jednocyfrowego wzrostu sprzedaży krajowej w całym 2018 r. i nie oczekuje wzrostu sprzedaży eksportowej w tym okresie, podała spółka. >>>> 

ES-System chce się skupić na utrzymaniu wysokiego, ok. 40-proc. poziomu marży na sprzedaży w kolejnych okresach, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Spółka liczy również na wzrost eksportu od przyszłego roku. >>>>   

ES-System liczy, że dzięki zakończeniu certyfikacji nowych produktów z zakresu oświetlenia awaryjnego, poprawi się sprzedaż tego segmentu na rynku krajowym poczynając od I kw. 2019 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. >>>> 

>>> Sprawdź notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Gobarto

Gobarto odnotowało 5,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 12,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Klabater

Klabater, wydawca i producent gier założony przez CDP.pl, chce zadebiutować na rynku publicznym w I półroczu 2019 r., podała spółka. Ponadto założył spółkę Klabater Inc w USA do prowadzenia działań marketingowych na kontynencie amerykańskim. >>>> 

CDRL

CDRL złożyło ofertę zakupu większościowego pakietu udziałów w zagranicznej spółce posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci, podała spółka. >>>> 

Medical Finance Group

Prospekt emisyjny Medical Finance Group w związku z planami oferty publicznej i wejścia na GPW w Warszawie trafił Komisji Nadzoru Finansowego, wynika z informacji na stronie urzędu. >>>> 

Play Communications

Play, obok budowy własnej sieci, stawia również na rozwój internetu domowego w ramach Play Internet z urządzeniem Netbox jako dodatkowej ścieżki zwiększania swojego zasięgu, poinformował ISBnews.tv członek zarządu operatora Bartosz Dobrzyński. >>>>  

Energa

Energa Wytwarzanie – spółka zależna Energi – rozpoczęła roczny pilotaż projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na wodzie - na zbiorniku przy elektrowni wodnej w Łapinie, podała spółka. Grupa rozważa wprowadzenie tego rozwiązania - pierwszego w Polsce - na większą skalę, jeśli wyniki pilotażu będą satysfakcjonujące. >>>> 

Mercor

Mercor, w kontekście rozpoczętego przeglądu opcji strategicznych, na obecnym etapie preferuje inwestora branżowego, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Krempeć. >>>>  

PZ Cormay

Zarząd PZ Cormay, za zgodą rady nadzorczej spółki, ustalił cenę emisyjną akcji serii M na 1 zł, podał PZ Cormay. >>>> 

Ferro

Ferro odnotowało 7,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 8,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>