Alumetal jest spokojny o realizację celów finansowych na 2018 r.Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Alumetal jest spokojny o realizację w tym roku celu wzrostu znormalizowanego zysku netto o 27% r/r i EBITDA o 21% r/r i zakłada także realizację celów na kolejne lata, o ile warunki rynkowe będą sprzyjające, poinformował prezes Szymon Adamczyk.

"Jeśli chodzi o 2018 rok to jesteśmy spokojni, co nie oznacza, że nie wystąpią zdarzenia, które mogą na to wpłynąć negatywnie. Mamy dużą poduszkę po I półroczu, która pozwala komfortowo zrobić cele na 2018 rok" – powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej.

Dodał, że realizacja celów na 2019 i 2020 rok – wzrostów o odpowiednio 10% i 12,5% - zależy od szeregu czynników, w tym wolumenu sprzedaży, rozwinięcia sprzedaży stopów wstępnych w postaci drutu – z drugiej linii produkcyjnej zakładu w Gorzycach - i dobrej marżowości.

"Jeśli nic się nie będzie działo negatywnego w sektorze automotive i marże będą powyżej średniej, to powinniśmy zrealizować cele na 2019 rok" – powiedział prezes.

Spółka liczy także na rosnący udział zakładu na Węgrzech w wynikach grupy.

"Celem jest produkcja w tym zakładzie 45 tys w całym 2018 roku, co daje prawie jedną czwartą produkcji całej grupy" – wskazał Adamczyk.

Zgodnie z uchwalonym w listopadzie 2017 r. programem opcji menedżerskiej na lata 2018-2020, w 2018 r. Alumetal powinien zanotować 117,4 mln zł EBITDA i 86,2 mln zł znormalizowanego zysku netto, a w 2019 i 2020 odpowiednio: 129,1 mln zł i 94,9 mln zł, a także 145,2 i 106,7 zł.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)