"Składowe dotyczące przetwórstwa przemysłowego i budownictwa kształtują się na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem, a odnoszące się do handlu detalicznego i usług - niższym. W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, natomiast obniżyła się dla handlu detalicznego" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem, prognostycznych – niższy. W porównaniu z sierpniem ub. r. wzrosły wartości obu składowych, podano także. 

W sierpniu 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 114,8 wobec 114,4 miesiąc wcześniej i wobec 106,6 rok wcześniej.

"W sierpniu 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie dodatnim, podobnie jak przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego oraz przewidywania w zakresie produkcji są mniej korzystne niż w lipcu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych, wyższy niż przed miesiącem" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 115,1 w sierpniu br. wobec 115,4 miesiąc wcześniej i 109,9 rok wcześniej.

"Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w sierpniu na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego są najmniej korzystne od grudnia ub. r. Prognozy zatrudnienia są nieco bardziej pozytywne niż w lipcu" - czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 106,8 w sierpniu br. wobec 108,9 w lipcu br. i wobec i 109,6 rok wcześniej. 

"Wskaźnik ufności w handlu detalicznym w sierpniu br. kształtuje się nadal na dodatnim poziomie, choć najniższym od stycznia 2017 r. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są nieznacznie mniej optymistyczne niż w lipcu; prognozy sprzedaży są również mniej korzystne od formułowanych miesiąc wcześniej. Bieżący stan zapasów towarów od początku roku jest uznawany za nadmierny" - podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w sierpniu 100,8 wobec 101,7 miesiąc wcześniej i 97 rok wcześniej. 

"W sierpniu wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie, ale niższym od notowanego w ostatnich siedmiu miesiącach. Oceny ogólnej sytuacji gospodarczej w ostatnich trzech miesiącach są bardziej negatywne od zgłaszanych w lipcu. Opinie w zakresie popytu na usługi w ostatnich trzech miesiącach są pozytywne i zbliżone do sygnalizowanych w lipcu. Prognozy popytu są mniej optymistyczne od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu" - czytamy także w materiale.

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem (107,4 wobec 104,5), prognostycznych - spadł o 3 m/m i wynosi 110,5.