STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-08-25
IRDN /IRDN Index 256,76
sIRDN /sIRDN Index 277,29
offIRDN / offIRDN Index 211,79
IRDN24 /Base 249,21
IRDN8.22 /Peak 271,87
IRDN23.7 / Offpeak 211,44
TGe24 247,37
TGeBase 252,01
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 60 098,60
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 1 658 950,30

Źródło: Giełda Energii SA