Elzab miał 4,75 mln zł zysku netto, 0,42 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Elzab odnotował 4,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,42 mln zł wobec 2,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,37 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 45,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 0,07 mln zł wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne. Największym akcjonariuszem spółki jest Comp (ponad 75% akcji). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.


(ISBnews)