W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

• dochody z podatku VAT były wyższe o 2,8 proc. rdr (tj. ok. 2,6 mld zł),

• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,5 proc. rdr (tj. ok. 2,5 mld zł),

• dochody z podatku PIT były wyższe o 15,1 proc. rdr (tj. ok. 4,2 mld zł),

• dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4 proc. rdr (tj. ok. 2,9 mld zł),

• dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,0 proc. rdr.

Jak napisano w komunikacie, w okresie styczeń - lipiec 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 16,0 mld zł i było niższe o ok. 6,6 mld zł (tj. 29,1 proc.) w stosunku do okresu styczeń - lipiec 2017 r. Dodano, że spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r.

Po czerwcu nadwyżka w budżecie wynosiła 9,5 mld zł.

>>> Polecamy: Złoty pod presją. Traci z powodu słabnącej liry i umocnienia dolara