Mirbud miał 11,06 mln zł zysku netto, 23,32 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Mirbud odnotował 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 23,32 mln zł wobec 20,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 483,24 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 333,58 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 roku Grupa Mirbud osiągnęła przychody o 45% wyższe niż w I półroczu roku 2017. Co wynikało głównie z znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży w segmencie działalności budowlano - montażowej i działalności deweloperskiej. Spółki z grupy (za wyjątkiem Expo Mazury S.A.) osiągnęły dodatni wynik finansowy wypracowany w oparciu o nowo realizowane kontrakty, a także zwiększającą się sprzedaż i rentowność z działalności deweloperskiej oraz wynajmu powierzchni handlowych. Na poziom rentowności spółek z grupy w pierwszym półroczu 2018 r. wpływ miała:
- utrzymanie rentowności Spółki JHM Development S.A.
- poniesiona strata na kontraktach budowlanych budowy budynków użyteczności publicznej ( z uwagi na zakończone i rozliczenie kontraktu budowy szkoły w Lutynii)
- obniżenie rentowności kontraktów drogowych
- utrzymanie wysokiej rentowności Spółki Marywilska 44 sp z o.o." - czytamy w raporcie.

Rentowność na poziomie zysku operacyjnego wyniosła 4,83% wobec 6,04% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 4,24 mln zł wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 860 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)