Idea Bank

Idea Bank zawarł z Leszkiem Czarneckim umowę dotyczącą sprzedaży 15% akcji spółki stowarzyszonej Idea Getin Leasing za 75 mln zł, podał bank. Transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto banku w III kwartale 2018 roku w wysokości 73,7 mln zł oraz na skonsolidowany wynik finansowy brutto jego grupy kapitałowej w wysokości 16,8 mln zł. >>>>

J.W. Construction

J.W. Construction Holding zawarł warunkową umowę nabycia działek o łącznej powierzchni 29,4 ha w miejscowości Zawada, gmina Myślenice, za 21 mln zł brutto, podała spółka. Warunkiem zawarcia umowy ostatecznej jest nieskorzystanie z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Lasy Państwowe i Starostę Myślenickiego, czytamy w komunikacie.

Altus TFI

Reklama

Piotr Osiecki złożył dziś rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) ze skutkiem od 31 sierpnia br., podała spółka. Altus wskazał, że wnioskuje z informacji prasowych, iż zatrzymany został przewodniczący RN oraz jeden z obecnych wiceprezesów spółki zależnej wobec Altus TFI, tj. spółki Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. "Altus TFI na podstawie informacji prasowych [...] uzyskał informację o zatrzymaniu na polecenie prokuratury byłego prezesa zarządu oraz byłego członka zarządu spółki. Na podstawie niniejszych informacji spółka wnioskuje, iż zatrzymany został przewodniczący rady nadzorczej spółki oraz jeden z obecnych wiceprezesów spółki zależnej wobec Altus TFI, tj. spółki Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." - czytamy w komunikacie.

Zatrzymanie przez CBA byłych członków zarządu Altus TFI nie ma żadnego wpływu na bieżącą działalność, podała spółka. Altus TFI posiada kompetentne i zgodnie z prawem powołane osoby zarządzające działalnością spółki. >>>>

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) otrzymało zawiadomienie o wypowiedzeniu przez Norges Bank Investment Management umowy z 6 maja 2013 r. na zarządzanie portfelem inwestycyjnym, podał Altus.>>>>

SygnitySygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10 000 003,5 zł, podała spółka.

Grupa Lotos

Rada nadzorcza Grupy Lotos wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych w zarządzie X wspólnej kadencji, podała spółka. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 7 września br.. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 8 września. Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 10 września, podano w komunikacie.

Wasko

Akcjonariusze Wasko zdecydują o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółce Coig-Software za cenę nie niższą niż 200 tys. zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zaplanowane na 26 września.

Czerwona Torebka

Czerwona Torebka odnotowała 14,19 mln zł s skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 39,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Skarbiec Holding

- Skarbiec Holding odnotował 19,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w r.obr. 2017/2018 (od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018) wobec 32,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Unibep

Unibep odnotował 24,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 14,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Portfel zamówień Grupy Unibep, w części budowlano-infrastrukturalnej wynosił 2,1 mld zł według na stanu koniec czerwca 2018 r., poinformował prezes Leszek Marek Gołąbiecki. >>>>

Obecnie Unidevelopment prowadzi budowę ponad 1000 mieszkań, z czego w tym roku zostanie przekazanych do użytkowania 235 mieszkań, poinformował prezes Unibepu - głównego akcjonariusza (97,63%) spółki - Leszek Marek Gołąbiecki. >>>>

Comarch

Comarch odnotował 10,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 8,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Murapol

Murapol miał 23,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2018 r. wobec 92,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 82,36 mln zł wobec 125,8 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Orco Property Group

Orco Property Group odnotowało 18,48 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 62,61 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

APS Energia

APS Energia odnotowała 1,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Grupy APS Energia na 1 lipca 2018 r. osiągnął rekordowy poziom 76,2 mln zł, z czego do realizacji w III i IV kwartale br. są kontrakty wartości 39,3 mln zł, podała spółka. >>>>

Milkiland

Milkiland odnotował 2,52 mln euro skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 1,57 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ursus

Ursus zawarł umowę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej z Pol-Mot Holding, Prologusem (podmiot powiązany z Invest-Mot), Pol-Mot Auto (podmiot powiązany z Pol-Mot Holding) i Invest-Mot (główny akcjonariusz Pol-Mot Holding), podała spółka. Na mocy umowy Pol-Mot Holding objął 800 000 akcji, Prologus - 880 000, Pol-Mot Auto - 1 520 000, a Invest-Mot - 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S emitowanych przez Ursus, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, za cenę emisyjną w wysokości 2,5 zł. >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

OT Logistics

Nadal trwają negocjacje z bankami oraz podmiotem zarządzającym Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym AN, dotyczące zmiany terminów i refinansowania zadłużenia Grupy OT Logistics, podała spółka. >>>>

Larq

Larq odnotował 0,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 19,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ML System

ML System odnotował 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ML System chce w II półroczu rozpocząć budowę nowego zakładu produkcyjnego w ramach projektu QDSC (innowacyjny moduł fotowoltaiczny Quantum Glass wykorzystujący ogniwa fotowoltaiczne oparte o powłokę kwantową), poinformował prezes Dawid Cycoń. Będzie także pracować nad wzrostem sprzedaży do odbiorców zagranicznych. >>>>

Wikana

Wikana zakończyła przegląd opcji strategicznych rozwoju w związku z upływem okresu obowiązywania umowy z doradcą finansowym, z którym deweloper współpracował w zakresie przeglądu wybranych opcji strategicznych, podała spółka. >>>>

LiveChat Software

LiveChat Software miał 25 242 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 września 2018 r., co oznacza wzrost o 17,4% r/r, podała spółka. W lipcu liczba klientów wzrosła o 145 firm netto, dodano. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Action

Action w restrukturyzacji opublikował zmodyfikowaną wersję propozycji układowych, które precyzują zabezpieczenia wierzytelności w postaci hipoteki i zastawu rejestrowego, podała spółka. Przewidują one również podział dodatkowej kwoty między wierzycieli w przypadku wygrania przez spółkę spraw podatkowych. Obecne propozycje powstały w oparciu o dodatkową serię rozmów z wierzycielami, które trwały od kwietnia br. >>>>

Synektik

Łączna wartość zawartych przez Synektik w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT wyniosła 12,66 mln zł, podała spółka. >>>>

Inno-Gene

Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, podpisało porozumienie z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej (PP), poinformowało Inno-Gene. Na jego mocy będą wspólnie realizować szereg projektów badawczo-rozwojowych z obszarów bioinformatyki i genomiki. >>>>

Pekao

- Rada nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu Jacka Babińskiego, który od 1 września 2018 r. będzie nadzorował pion zarządzania aktywami, podała spółka. >>>>

PKO BP

PKO Bank Polski wprowadził usługę e-sklep, umożliwiającą założenie sklepu internetowego za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO oraz aplikację asystenta firmowego, zapewniającą pełną kontrolę finansów firmy przez całą dobę, podał bank. >>>>

11bit studios

- 11bit studios podtrzymuje, że spodziewa się dobrego bieżącego roku, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Spółka chce m.in. rozwinąć sprzedaż na konsolach. >>>>

11bit studios zakłada "bardzo roboczo", że gra pod roboczym tytułem "Projekt 8" będzie miała łączny budżet ok. 20 mln zł, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. >>>>

Prezes 11bit studios Grzegorz Miechowski zapowiedział, że - jako akcjonariusz spółki - będzie głosował przeciw ewentualnym planom wypłaty dywidendy. Uważa, że spółka nadal potrzebuje środków na zwiększenie skali działalności i kolejne projekty. >>>>

LC Corp

Zmiana wycen nieruchomości inwestycyjnych należących do grupy LC Corp. wpłynie na zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto spółki za I połowę 2018 roku o łączną kwotę 36,56 mln zł, podała spółka. >>>>

Kruk

ItaCapital S.r.l. - spółka zależna Kruka - wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej ok. 302 mln euro (1,3 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 3 września 2018 roku), podał Kruk. >>>>

Erbud

Erbud podpisał aneks do umowy pn. 'Budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego Galeria Młociny', zwiększającego wartość kontraktu o 56,6 mln zł do kwoty 591,2 mln zł, podała spółka. >>>>

Unimot

Zarząd Unimotu po analizie projektu aplikacji mobilnej Tankuj24 pod kątem jej opłacalności, zdecydował o czasowym zawieszeniu projektu, do chwili pojawienia się na rynku większego zapotrzebowania na tego rodzaju usługę, podała spółka. >>>>