Murapol miał wstępnie 23,96 mln zł zysku netto w I połowie 2018 r.Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Murapol miał 23,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2018 r. wobec 92,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 82,36 mln zł wobec 125,8 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 39,43 mln zł wobec 98 mln w I połowie 2017 r., a zobowiązania: 465,9 mln zł wobec 541,49 mln zł na dzień 31 grudnia 2017 r., czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 24,24 mln zł przy 92,42 mln zł rok wcześniej.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. nastąpi 1 października 2018 r.

"W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2018 r. MSSF 9, emitent dokonał klasyfikacji swoich aktywów finansowych. Do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy spółka zakwalifikowała udziały w spółkach, których wycena zależy od realizowanych projektów deweloperskich. Do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody kwalifikuje inne inwestycje Murapol S.A. oraz spółki realizujące projekty deweloperskie, które znajdowały się w schyłkowej fazie cyklu życia na dzień przeprowadzenia klasyfikacji. Jest to efektem zmiany podejścia do inwestycji i koncentracji na segmencie deweloperskim" - czytamy w komunikacie.

Biorąc powyższe pod uwagę, największa zmiana dotyczyła inwestycji w Abadon Real Estate, Skarbiec Holding i Polnord, które w 2017 r. były wyceniane przez wynik finansowy, a obecnie są (były w przypadku Skarbiec Holding i Polnord) wyceniane przez kapitały, podano również.

"Należy podkreślić, że podstawowy segment operacyjny (deweloperski) zanotował wzrost. Zysk z inwestycji tego segmentu w pierwszym półroczu 2018 r. wyniósł 31 mln zł wobec 27 mln zł w analogicznym okresie ub.r." - podsumowano.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)