Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują 10 X o 4,45 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują o wypłacie 30,36 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011/2018, co daje 4,45 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 10 października.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. [...] postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku w wysokości 30 573 865,1 zł w następujący sposób:
- kwotę 30 356 462,65 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6 821 677 akcjach spółki daje 4,45 zł na akcję,
- kwotę 217 402,45 zł - na kapitał zapasowy,
- kwotę 17 083,55 zł stanowiącą iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i 3 839 akcji własnych posiadanych przez spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy" - czytamy w komunikacie.
Proponowany dzień dywidendy w wysokości 4,45 zł na każdą akcję to 25 października 2018, a dniem wypłaty - 9 listopada 2018, podano także.
Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 r.
(ISBnews)