Ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym IRG IND zmniejszył swoją wartość w ciągu miesiąca o 2,5 pkt., do poziomu -1 pkt. Jest niższy do wartości sprzed roku o 5,8 pkt.

Ponownie jak przed miesiącem spadek wartości wskaźnika odnotowały tylko firmy prywatne. Publiczne informują o wzroście jego wartości.

"Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowych, zatrudnienia, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz eksportu. Wzrosły salda zapasów, kosztów oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Utrzymują się różnice w ocenach firm prywatnych i publicznych, zarówno w ocenie sytuacji bieżącej jak i oczekiwań na najbliższą przyszłość" - napisano w komentarzu. (PAP Biznes)