Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Spółki majątkowa i życiowa Uniqa wypracowały łącznie zysk netto wysokości 23,6 mln zł w I półroczu 2018 r., co oznacza wzrost o 21% r/r, podała Uniqa.
"Zysk finansowy brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 29,5 mln zł i był lepszy od wyniku uzyskanego rok wcześniej (24,5 mln zł). Zysk netto to z kolei 23,6 mln zł, wobec 19,5 mln zł osiągniętych rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.
Pierwsza połowa 2018 roku stała pod znakiem wzrostu sprzedaży ubezpieczeń majątkowych. Przypis składki wyniósł 648,8 mln zł i był o 11,3% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost dotyczył wszystkich istotnych linii biznesowych. Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych zwiększyła się o 12,3%, a głównym czynnikiem wpływającym na ten wynik było ubezpieczenie OC komunikacyjne. W liniach majątkowych i osobowych składka skoczyła o 10,2%, podano także.
"Najwyższą dynamikę wzrostu zanotowaliśmy w ubezpieczeniach technicznych - 154%. Jest to efektem podpisania kilku dużych umów w segmencie korporacyjnym. Spore wzrosty notujemy także w gwarancjach finansowych. A dzięki wprowadzeniu nowego pakietu ubezpieczeń dla wspólnot mieszkaniowych pozyskaliśmy w tym roku już kilka tysięcy nowych wspólnot mieszkaniowych" - powiedział wiceprezes ds. sprzedaży Adam Łoziak, cytowany w komunikacie.
Szkodowość brutto za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosła 62,4% i była niższa od zanotowanej w analogicznym okresie roku 2017 (63,6%). Głównym czynnikiem wpływającym na tę zmianę są poprawiające się wyniki szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych.
"Dynamiczny wzrost sprzedaży w rentownych ubezpieczeniach majątkowych przy poprawiającej się rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych pozwolił na uzyskanie w pierwszym półroczu 2018 roku zysku technicznego w kwocie 20,6 mln zł. Czyli czterokrotnie wyższego do uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego (5,1 mln zł)" - powiedziała wiceprezes ds. finansowych Anna Demczenko, cytowana w komunikacie.
Życiowa spółka realizowała strategię sprzedaży rentownych produktów ze składką regularną. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku wyniosła 60,2 mln zł, wobec 452,1 mln zł rok wcześniej.
"Obserwowany w pierwszym półroczu 2018 roku spadek składki przypisanej wynika w głównej mierze z planowanego wycofania ze sprzedaży produktów ze składką jednorazową. Składka zebrana w pierwszym półroczu 2018 roku w całości pochodzi z produktów ze składką regularną. Największy wzrost sprzedaży odnotowują indywidualne produkty na życie" - powiedziała Demczenko.
Wynik finansowy brutto towarzystwa, liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości, wyniósł 2,4 mln zł wobec 1,6 mln zł, a wynik po opodatkowaniu 1,9 mln zł wobec 1,2 mln zł w I półroczu 2017 roku.
"Poprawa wyniku finansowego jest efektem poprawy szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych, ścisłej kontroli poziomu ponoszonych kosztów oraz optymalizacji procesów biznesowych - dodała wiceprezes.
Obie spółki Uniqa w Polsce utrzymują wysoki współczynnik wypłacalności SCR po drugim kwartale 2018 roku.
"W przypadku spółki majątkowej Uniqa Polska współczynnik wynosił 153,7% na koniec czerwca 2018 roku. Dla życiowego biznesu ukształtował się na poziomie 275,8%. Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka, czyli 150% dla spółki majątkowej i 175% dla życiowej" - podsumowano w materiale.
Uniqa w Polsce reprezentują spółki Uniqa TU SA oraz Uniqa TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - Uniqa Insurance Group AG.
(SBnews)