"Chcemy odgrywać dużo bardziej aktywną rolę w przygotowywaniu różnych rozwiązań. Jesteśmy członkiem UE, więc mamy bezwzględnie prawo do współtworzenia regulacji, wyrażania o nich opinii, a nie tylko biernego ich wdrażania" - powiedziała PAP podczas uroczystości otwarcia przedstawicielstwa prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

BGK, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, dołącza do szeregu polskich podmiotów i organizacji, mających swoją reprezentację w belgijskiej stolicy przy instytucjach unijnych. Uruchomienie zagranicznego przedstawicielstwa w Brukseli ma umożliwić instytucji nie tylko bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych, związanych między innymi z planowanymi unijnymi perspektywami finansowymi, ale także aktywną współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zagranicznymi bankami rozwoju oraz przedstawicielami instytucji europejskich.

Reprezentacja banku w Brukseli ma też promować inicjatywy BGK na arenie międzynarodowej oraz budować dobry klimat dla polskiego biznesu. Posunięcie banku nie jest niczym nadzwyczajnym. W tym samym budynku, w którym jest przedstawicielstwo BGK, działają reprezentanci m.in. niemieckiego banku rozwoju KfW (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau), francuskich banków Caisse des Depots Group (CDC) i Bpifrance czy włoskiego Cassa depositi e prestiti (CDP). Swoje biuro ma tu również stowarzyszenie banków rozwoju European Long Term Investors (ELTI), którego BGK jest członkiem.

"Bruksela jest bardzo ważna, bo tu zapadają kluczowe decyzje, przyjmowane są regulacje, mające wpływ na rozwój gospodarek i na rynek finansowy. Ale to nie koniec, bo chcemy rozwijać się też w innych państwach" - zapowiedziała prezes BGK.

Stolica Belgii jest pierwszym miastem, w którym BGK otworzyło swoje zagraniczne przedstawicielstwo. Bank planuje otwarcie kolejnych zagranicznych przedstawicielstw, m.in. we Frankfurcie czy Londynie.

Swoją reprezentację w Brukseli ma m.in. Związek Banków Polskich, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, PKN Orlen, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System, PGNiG czy Konfederacja Lewiatan.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.