STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2018-09-15
IRDN /IRDN Index 256,17
sIRDN /sIRDN Index 277,48
offIRDN / offIRDN Index 217,57
IRDN24 /Base 253,84
IRDN8.22 /Peak 276,07
IRDN23.7 / Offpeak 216,79
TGe24 259,32
TGeBase 254,08
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 66 296,00
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 999 046,70

Źródło: Giełda Energii SA