TIM miał 6,63 mln zł zysku netto, 8,68 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - TIM odnotował 6,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,68 mln zł wobec 3,63 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 392,07 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 328,57 mln zł rok wcześniej.

"Dynamiczną poprawę wyniku netto grupa osiągnęła przede wszystkim dzięki zwiększeniu przychodów ze sprzedaży oraz marży brutto na działalności handlowej. Wszystkie podstawowe wskaźniki rentowności grupy były znacznie lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku dzięki m.in.: wzrostowi udziału towarów o wyższej marży w strukturze sprzedaży TIM, większemu wykorzystaniu mocy operacyjnych przez spółkę 3LP S.A., która osiągnęła wzrost sprzedaży usług logistycznych świadczonych na rzecz klientów zewnętrznych" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 3,69 mln zł wobec 0,24 mln zł straty rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)