Komisja Europejska opublikowała w czwartek swoje roczne sprawozdanie dotyczące pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w 2017 r.

W Europie pożary spowodowały śmierć 127 osób – cywilnych i strażaków – oraz straty gospodarcze w wysokości niemal 10 mld euro.

"Ekstremalne warunki pogodowe – długotrwałe susze i fale upałów – wzmagają pożary i utrudniają ich gaszenie. Ponad 90 proc. pożarów jest wywoływanych przez działania człowieka, dlatego UE ściśle współpracuje z państwami członkowskimi w zakresie ich zapobiegania, dbając o to, by obywatele i decydenci posiadali większą wiedzę na temat przyczyn i zagrożeń z nimi związanych. (...) Wydarzenia z lata 2018 r. po raz kolejny pokazały nam, że wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii zapobiegania pożarom, a Europa musi utrzymać czołową pozycję w walce ze zmianami klimatu" - powiedział w czwartek komisarz ds. środowiska Karmenu Vella.

W najnowszym sprawozdaniu wykazano, że istnieje wyraźna tendencja do wydłużania się okresów pożarów w porównaniu z poprzednimi latami, a obecnie pożary wybuchają również w innych porach niż suche i gorące miesiące letnie.

W 2017 r. najbardziej krytycznymi miesiącami były czerwiec i październik, gdy fala śmiercionośnych pożarów przeszła przez Portugalię i północną Hiszpanię.

Obszarem najbardziej zagrożonym pożarami pozostaje region Morza Śródziemnego. Niespotykanie suche okresy letnie w środkowej i północnej Europie wywołały jednak ostatnio ogromne pożary w Szwecji, Niemczech i Polsce.

Ponadto w 2017 r. ponad 25 proc. całkowitej powierzchni zniszczonej przez pożary znalazło się na terenie obszarów objętych siecią Natura 2000, w związku z czym kraje UE zostały wezwane do zintensyfikowania wysiłków na rzecz odtworzenia siedlisk chronionych.

KE wskazuje, że niezrównoważone praktyki gospodarki leśnej, degradacja ekosystemów, jak również sadzenie wysoce łatwopalnych gatunków drzew ułatwiają wzniecanie ognia i sprzyjają rozprzestrzenianiu się pożarów.

Zapobieganie pożarom jest - jak czytamy w raporcie - kluczowym elementem powstrzymywania pożarów lasów. Odpowiednie praktyki gospodarki leśnej i gospodarowania gruntami mogą ograniczyć ryzyko pożaru i zwiększyć odporność lasów na ogień. Ponadto ze sprawozdania wynika, że sytuację może też poprawić podnoszenie świadomości i szkolenie lokalnych społeczności.

W 2018 r. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności został uruchomiony pięć razy, aby zareagować na pożary lasów w Europie. Kraje potrzebujące pomocy, tj. Szwecja i Grecja, otrzymały znaczące wsparcie. Tego lata zmobilizowano w sumie 15 samolotów, sześć helikopterów i ponad 400 strażaków i osób obsługujących sprzęt.

Aby uruchomić wsparcie dla krajów objętych pożarami, Unia Europejska pokryła koszty transportu w wysokości 1,6 mln euro. Ponadto, na wnioski państw członkowskich, sporządzono ponad 139 map satelitarnych w ramach programu Copernicus, pokazujących występowanie pożarów lasów.

>>> Czytaj też: "Die Welt": Nowy polsko-amerykański sojusz tworzy wspólny front przeciw Nord Stream 2