Feerum odnotowało 6,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,55 mln zł wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,37 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 44,37 mln zł rok wcześniej.

"Na wzrost przychodów miały wpływ inwestycje realizowane przez klientów Feerum zarówno w krajach bałtyckich jak i w Polsce, współfinansowane z programów Unii Europejskiej. Duże znaczenie miała również inwestycja tanzańska" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że rozpoczęła realizację kontraktu w Tanzanii o wartości 33,1 mln USD obejmującego budowę 5 kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących magazynów.

"To pierwszy krok w realizacji strategii związanej z ekspansją na rynku afrykańskim. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w Tanzanii wyniosły w I półroczu 31,4 mln zł. W efekcie istotnie wzrósł udział eksportu w przychodach Grupy. Sprzedaż zagraniczna wyniosła w I połowie roku 47,7 mln zł, co stanowiło aż 74% całości przychodów. Poza Tanzanią największą sprzedaż poza Polską firma wygenerowała na Litwie (10,3 mln zł) i na Ukrainie (5,5 mln zł)" - czytamy także.

Zrealizowane w latach 2013-2016 inwestycje przełożyły się na wzrost automatyzacji procesów produkcyjnych, co w połączeniu z nowoczesnym systemem informatycznym daje spółce możliwość realizacji pojedynczych kontraktów o większej skali, jak też dużej liczby zamówień jednocześnie, wskazano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 6,96 mln zł wobec 3,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r.

(ISBnews)