Oferta Wasko za 15,2 mln zł uznana za najkorzystniejszą w przetargu we Wrocławiu


Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Oferta Wasko na "Rozbudowę systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną, z podziałem na 3 części" została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez Zarząd Dróg i Miasta we Wrocławiu, poinformowała spółka.
"Oferta Wasko z łączną ceną 15 251 790 zł brutto (część 1 – 2 792 100 zł brutto, część 2 – 5 174 610 zł brutto, część 3 – 7 285 080 zł brutto) została wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza" - czytamy w komunikacie.
Jak wyjaśniła spółka, przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną z podziałem na 3 części:
1: Instalacja i podłączenie 383 urządzeń do wyświetlania informacji pomocniczych ITS wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i przeprowadzeniem testów + dostawa urządzeń systemu ITS.
2: Rozbudowa systemu sterowania ruchem.
3:Rozbudowa narzędzi informatycznych.
"Kryteriami oceny ofert dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia poza ceną (60 pkt), były:
- dla części 1 funkcjonalność oferowanego urządzenia – (40 pkt);
- dla części 2 ilość godzin wsparcia (40 pkt)
- dla części 3 ilość godzin wsparcia (20 pkt) oraz średnia cena brutto godziny roboczej (20 pkt)" - czytamy także.
Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 209 mln zł w 2016 r.
(ISBnews)