Abadon RE miał 0,16 mln zł straty netto, 7,46 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.


Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Abadon Real Estate odnotował 0,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 10,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,46 mln zł wobec 15,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 214,22 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 108,55 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 377,68 mln zł w porównaniu z 163,26 mln zł rok wcześniej.
"Wzrost ten był spowodowany przez kilka czynników: Konsolidacja wyników Grupy Awbud za całe półrocze, podczas gdy w 2017 r. wyniki konsolidowano od czerwca, co spowodowało wzrost sprzedaży o 78 340 tys. zł. Wzrost sprzedaży w segmencie handlu co pozwoliło zwiększyć łączną sprzedaż o 22 115 tys. zł. Z kolei sprzedaż w segmencie usług (głównie wykonawstwo) wzrosła o 114 642 tys. zł. Organiczne wzrosty wynikały ze zwiększonej sprzedaży do spółek z holdingu Murapol" - czytamy w raporcie.
Łączny zysk netto ukształtował się na poziomie 2 567 tys. zł i był niższy o 13 068 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. Spadek był spowodowany wyższymi kosztami finansowymi wynikającymi m. in. z transakcji sprzedaży wierzytelności oraz wyższymi obciążeniami podatkowymi, wskazano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 2,14 mln zł wobec 0,39 mln zł straty rok wcześniej.
Abadon Real Estate należy do holdingu Murapol. Oferuje obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego projektów nieruchomościowych, w tym akwizycje nieruchomości, usługi architektoniczne, generalne wykonawstwo, ogólnokrajowy handel materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży oraz komercjalizacji, usługi wykańczania mieszkań pod klucz oraz facility management, usługi księgowo-rachunkowe, controling finansowy oraz obsługę marketingowo-reklamową.
(ISBnews)