Airway Medix miał 0,77 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.


Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Airway Medix odnotowało 0,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata ze sprzedaży wyniosła 0,95 mln zł wobec 1,16 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,24 mln zł w I poł. 2018 r. wobec braku przychodów rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 0,82 mln zł wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej.
Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.
(ISBnews)