Herkules wkrótce może skończyć obecny limit skupu akcji i rozważy kolejnyWarszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Herkules spodziewa się, że "niebawem" wykorzysta ostatnią transzę skupu akcji własnych w ramach obecnego limitu i rozważy wyznaczenie nowego limitu, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Żółcik.

"W ramach limitu skupu, który mamy zgodnie z poprzednią decyzją walnego zgromadzenia, zostało jeszcze 1,5 mln akcji do skupienia. Mamy na to termin do końca przyszłego roku, ale tę transzę prawdopodobnie zrealizujemy wcześniej. To skutek bardzo dobrej sytuacji gotówkowej, ale także braku rozstrzygnięcia akwizycji Trinac Polska, na którą mieliśmy przeznaczone środki własne" - powiedział Żółcik w rozmowie z ISBnews.

Prezes podkreślił chęć dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami spółki.

"Rozważamy jako zarząd sytuację, w której na jednym z najbliższych walnych zgromadzeń, poprosimy akcjonariuszy o zgodę na zwiększenie tego skupu ze zbliżoną ceną do tej, która obowiązuje w obecnym programie. To także zależy od decyzji rady nadzorczej" - dodał prezes.

W sierpniu Herkules nabył w drugiej transzy skupu akcji własnych 1 mln walorów, stanowiących 2,3% kapitału zakładowego. Łącznie spółka posiadała wtedy już 10,69% akcji przeznaczonych do umorzenia.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)