Work Service

Work Service zawarł z Remango Investments Sp. z o.o. (SPV) spółką celową, w której Paweł Gos, Lesław Walaszczyk oraz fundusz współzarządzany przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. posiadają udziały, przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji spółki Exact Systems, podała spółka. >>>>  

Archicom

Archicom sprzedał 363 lokale w III kwartale 2018 r., co oznacza spadek o 7,2% r/r, podała spółka. W tym samym czasie grupa wydała klientom 133 lokale, co w porównaniu z liczbą lokali wydanych w analogicznym okresie 2017 r. oznacza spadek o 14,7%. "W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. Grupa Archicom sprzedała 1 009 lokali, co w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie 2017 r. (992 lokale) oznacza wzrost o 1,7%. [...] Jednocześnie zarząd Grupy Archicom informuje, że od 1 stycznia do 30 września 2018 r. liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali wyniosła 603 sztuk (wzrost o 21,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. – 496 lokale)" - czytamy także w komunikacie. 

Benefit Systems

Przedstawiciele rady nadzorczej i zarządu Benefit Systems podjęli decyzję o rozpoczęciu procesu reorganizacji struktury grupy kapitałowej, podała spółka. Zakończenie reorganizacji przewidziane jest na koniec września 2019 r."Proces reorganizacji będzie polegał na uproszczeniu struktury grupy kapitałowej emitenta poprzez przejęcie przez emitenta przedsiębiorstw większości spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, które prowadzą działalność w segmencie świadczenia usług fitness na rynku polskim" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Getin Noble Bank

Narodowy Bank Polski (NBP) zwolnił Getin Noble Bank z obowiązku utrzymywania 55% wymaganej rezerwy obowiązkowej do końca grudnia 2019 r., podała spółka. >>>> 

GetBack

Trzech, spośród siedmiu wstępnie zainteresowanych inwestorów złożyło oferty nabycia aktywów GetBack, podała spółka. >>>> 

GetBack w restrukturyzacji odnotował 1 120,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 111,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Monnari Trade

Monnari Trade złożyło wiążącą ofertę nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products od Gino Rossi. Jednocześnie została parafowana przez Monnari umowa sprzedaży akcji (umowa SPA) z ceną 12 mln zł, podała spółka. >>>>

Qumak 

Qumak podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, mogących wesprzeć kontynuację działalności, w związku z niepowodzeniem transakcji polegającej na dokapitalizowaniu spółki kwotą 35 mln zł w ramach objęcia akcji serii M oraz połączeniu grup kapitałowych Qumak i Euvic, podała spółka. >>>>


>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Altus TFI

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 7 534 169 295,07 zł na koniec września, podało TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 12 999 888 639,04zł. >>>>  

Marvipol Development  

Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych Marvipolu spadła o 17,8% r/r do 171, a liczba przekazań wzrosła do 341, czyli o 244,4%, w III kw. 2018 r., poinformowała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>> 

Budimex

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła z konsorcjum firm Budimex - Strabag umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S14 od węzła Łódź Lublinek do węzła Teofilów, czyli pierwszego odcinka zachodniej obwodnicy Łodzi o długości 12,2 km, podało Ministerstwo Infrastruktury. Wartość kontraktu to 561,8 mln zł brutto. >>>> 

TIM

Przychody TIM wzrosły o 6,1% r/r do 66,4 mln zł we wrześniu 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-wrzesień br. przychody wzrosły o 17% do 554,3 mln zł. >>>>

Vigo System   

Przychody Vigo System wyniosły 9,3 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 6,7 mln w III kw. 2017 r., podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Gino Rossi

Sprzedaż Gino Rossi spadła we wrześniu br. o 34% r/r i wyniosła 10,9 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-wrzesień br. sprzedaż spadła o 12% r/r do 122,7 mln zł. >>>> 

Polnord

Polnord sprzedał wszystkie 107 lokali w Rezydencji Brzozowy Zakątek na warszawskim Wilanowie, podała spółka. >>>>  

CDRL

CDRL zanotowało we wrześniu br. 12,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach (wobec 12,4 mln zanotowanych w roku ubiegłym) i 2,3 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu do września 2017 roku, poinformowała spółka. >>>>  

Herkules 

Viatron, spółka zależna Herkulesa, poinformowała, że sąd okręgowy w Sztokholmie przyjął i rozpoczął procedowanie pozwu o zapłatę przez Liebherr-Werk Ehingen GmbH odszkodowania na rzecz Viatron z tytułu wypadku żurawia Liebherr LG1750, który nastąpił w trakcie realizacji przez Viatron projektu wiatrakowego Solberg w Szwecji. Viatron domaga się zasądzenia od Liebherr kwoty w wysokości 4,7 mln euro. >>>>  

Ten Square Games 

Przychody Ten Square Games wzrosły o ponad 400% r/r do 35,3 mln zł w III kw. 2018 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. Przychody ze sprzedaży w okresie od lipca do końca września br. były o prawie 50% wyższe od przychodów w II kw. 2018 roku. >>>> 

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wprowadził 3 rozwiązania wspierające polskie firmy flotowe w kraju i za granicą. Spółka liczy, że wprowadzenie usługi doradztwa zarządzania ryzykiem we flocie dla firm wpłynie pozytywnie na szkodowość PZU w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>> 

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży 8 mieszkań w Villi Rosa - kolejnym etapie wrocławskiego projektu Nowe Miasto Różanka, podała spółka. Zakłada on rewitalizację zabytkowego budynku funkcjonującego dawniej jako biurowo-mieszkalna część zespołu Młyna Różanka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to II kw. 2020 r. >>>> 

Ronson Development

Ronson Development zakontraktował sprzedaż 203 lokali w III kw. 2018 r., co jest wynikiem zbliżonym do osiągniętego w analogicznym okresie 2017 r. Liczba lokali przekazanych klientom w III kw., które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 190 wobec 121 przed rokiem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spółka w całym 2018 roku planuje sprzedać około 800 lokali. >>>>  

Nextbike

Nextbike rozważy przejście na GPW z NewConnect wraz z emisją akcji, kiedy na rynku pojawi się "duży" projekt, poinformował prezes Robert Lech. >>>> 

Nextbike podniósł swoje oczekiwania potencjału rynku miejskich systemów rowerowych w Polsce do 50-60 tys. sztuk z 48 tys. wcześniej, poinformował prezes Robert Lech. >>>> 

Nextbike zakłada znaczący wzrost przychodów i EBITDA w 2019 roku, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>> 

mBank

mBank w związku z ostatecznym rozliczeniem transakcji sprzedaży spółki Latona szacuje, że maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu transakcji wyniesie około 435 mln zł, podał bank. >>>> 

Unibep

Unibep podpisał z Home Invest Poborzańska I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dwie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowych przy ulicy Poborzańskiej w Warszawie o łącznej wartości około 61,9 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Bloober Team

Bloober Team w ramach programu Creatywna Europa - MEDIA, Sub-Programme, Development of European Video Games otrzyma dofinansowanie do wysokości 150 tys. euro na realizację projektu pn."H2O ", podała spółka. >>>>  

Ultimate Games

Ultimate Games zanotował wstępnie ok. 1,34 mln zł przychodów i ok. 0,64 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. >>>>