Qumak 

Zarząd Qumaka podjął decyzję w sprawie przygotowania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego, podała spółka. Zarząd zdecydował także o kontynuacji przeglądu opcji strategicznych rozpoczętych 4 października 2018 roku. >>>>  

Gobarto

Prezes zarządu spółki Przemysław Koźlakiewicz złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki ze skutkiem na dzień 31 października 2018 r., podała spółka. >>>>  

Play Communications

Fitch Ratings podwyższył rating długoterminowy rating podmiotu (IDR) P4, operatora sieci Play, do BB z BB-. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała agencja. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Nextbike Polska 

Oferta spółki zależnej Nextbike - NB Poznań o wartości blisko 14,29 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w w I części postępowania przetargowego na uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022, prowadzonego przez zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, podała spółka. >>>> 

ML System

ML System otrzymał patent na sposób wytwarzania modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych, podała spółka.>>>>  

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało umowy z 13 importerami gazu na usługę biletowania magazynowania w roku gazowym 2018/2019 o wolumenie ponad 385 000 MWh (ponad 34 mln m3), co oznacza wzrost o ok. 15 000 MWh (ok. 1,5 mln m3) w ujęciu rocznym, podała spółka. >>>>


>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

AmRest Holdings

AmRest wyemituje 7 415 254 nowych akcji w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem praw poboru dla dotychczasawych akcjonariuszy po cenie 9,44 euro (40,75 zł) za sztukę, podała spółka. >>>>  

ING Bank Śląski 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na ING Bank Śląsk karę pieniężną w wysokości 0,5 mln zł w związku z naruszeniem ustawy o funduszach inwestycyjnych, podała Komisja. >>>>  

PKN Orlen

Wpływy do budżetu państwa z tytułu sprzedaży realizowanej przez PKN Orlen wzrosły w 2017 r. o ponad 25%, czyli o ok. 7 mld zł, w porównaniu z 2015 rokiem. Jest to związane ze wzrostem legalnej sprzedaży paliw, podał koncern. >>>>  

Grupa Azoty  

Akcjonariusze Grupy Azoty wyrazili zgodę na nabycie udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH od Goat Netherlands B.V., podała spółka. >>>>   

Kruk

Kruk uplasował niezabezpieczone obligacje serii AE3 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. >>>> 

Masterlease

Łączna wielkość floty Grupy Masterlease wyniosła 35 873 pojazdy finansowane na 30 września 2018 r., podał Prime Car Management (PCM). >>>> 


>>> Zobacz też rekomendacje    

Tatry Mountain Resorts

Sprzedaż Tatry Mountain Resorts (TMR) wzrosła o 4,1% r/r w sezonie letnim 2018 (od 1 czerwca do 30 września), w tym sprzedaż w ośrodkach górskich (bilety na koleje linowe) wzrosła o 8,6%, w parkach rozrywki spadła o 1,4%, w usługach gastronomicznych wzrosła o 2,9%, w usługach sportowych i sklepach wzrosła o 17,8%, a w hotelach o 2,3%, podała spółka. >>>>