Droga zostanie rozbudowana na odcinku od Ruszkowa w powiecie średzkim do Grzymysławic w powiecie wrzesińskim. To 9,5-kilometrowy odcinek trasy. Wykonawcą inwestycji jest firma Colas Polska.

Jak poinformował Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, w ostatnich dniach podpisana została umowa w sprawie przebudowy.

"Od lat planowaliśmy rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 432 pomiędzy Wrześnią i Środą Wielkopolską ze względu m.in. na znaczne natężenie ruchu oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa na odcinkach przechodzących przez miejscowości" – powiedział wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje przebudowę lub budowę skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii, przepustów drogowych, zatok autobusowych, chodników, ciągów rowerowych, kanalizacji deszczowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania.

Przedsięwzięcie realizowane jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj". To oznacza, że wykonawca najpierw musi przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy.

Zadanie realizowane będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie wynosi 24,8 mln zł.