Przewoźnik nie wyklucza, że w dalszej perspektywie liczba pociągów na tej linii może się stopniowo zwiększać. Postuluje także uruchamianie nowych połączeń liniami wykorzystywanymi w regionie obecnie wyłącznie do transportu towarów.

Nowe połączenie Kolei Śląskich z Gliwic do Wisły ma być alternatywą dla zakorkowanych w czasie weekendów dróg wiodących do Ustronia i Wisły. Stąd godziny kursowania „Kubalonki”, jak będzie nazywał się pociąg, będą tak dopasowane, aby można było wybrać się w Beskidy zarówno na jeden dzień, jak i na weekend.

Pociągi wyjeżdżające od 9 grudnia z Gliwic zatrzymają się m.in. w Knurowie, Leszczynach, Rybniku, Warszowicach, Strumieniu i Chybiu. Czas przejazdu całej trasy z Gliwic do Wisły ma wynosić niecałe trzy godziny, co – zdaniem przewoźnika - może być dobrą alternatywą dla podróży samochodem, szczególnie w szczycie sezonu.

„Bardzo się cieszę, że udało się doprowadzić do wznowienia połączenia, które umożliwi zabieranie pasażerów również ze Strumienia. Sprawa wznowienia komunikacji kolejowej ma dla naszej gminy ogromne znaczenie. Jestem przekonana, że będzie to miało kluczowe znaczenie dla poszerzenia oferty w przyszłości” - powiedziała cytowana w komunikacie KŚ burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

„Zapewnienie weekendowego ruchu kolejowego z przystankiem w naszym mieście będzie okazją do szybkiego i wygodnego przemieszczania się dla narciarzy, rowerzystów, czy też pozostałych miłośników gór. Wierzę, że to połączenie kolejowe będzie stanowić dobre rozwiązanie komunikacyjne dla mieszkańców innych miast chcących poznać walory Knurowa” - zaznaczył prezydent Knurowa Adam Rams. Jak dodał, wraz z uruchomieniem „Kubalonki” znaczenie rozszerzy hasło miasta: „Knurów – zawsze po drodze”.

Wobec tego, że przez Knurów i Strumień pociągi pasażerskie nie przejeżdżały od kilkunastu lat, zarządca infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, wykonuje prace przygotowawcze na tamtejszych przystankach, aby umożliwić bezpieczne zatrzymywanie się pociągów.

„Mam nadzieję, że nasze nowe połączenie spotka się z zainteresowaniem mieszkańców regionu – okolic Gliwic, Rybnika, Żor, a szczególnie tych miejscowości, gdzie pociąg nie zatrzymywał się już od kilkunastu lat. Z przyjemnością powitamy na pokładach naszych pociągów nowych pasażerów” - powiedział prezes Kolei Śląskich Wojciech Dinges.

Dinges jest orędownikiem wykorzystywania towarowych szlaków kolejowych do rozszerzania oferty pasażerskiej. Przed rokiem kierowana przez niego spółka przygotowała założenia stopniowego rozwoju Kolei Metropolitalnej, wraz z koncepcją utworzenia – na gruncie istniejących torów - tzw. małej kolejowej obwodnicy GOP (Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego).

W środę przewoźnik zorganizuje półtoragodzinny kurs specjalny pod nazwą „Śląski Pociąg Regionalny”. W czasie przejazdu szef KŚ oraz członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik przedstawią wyniki opracowania „Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Metropolitalnej Obwodnicy Kolejowej w oparciu o układ istniejących linii towarowych”.

Opracowanie dotyczy możliwości i celowości uruchomienia przewozów pasażerskich po istniejących liniach tzw. towarowej obwodnicy kolejowej GOP.

Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego. Roczny budżet przewoźnika przekracza 200 mln zł. Od 2016 r. obowiązuje wieloletnia umowa woj. śląskiego ze spółką, zakładająca roczną dotację do wykonywanych przez nią przewozów kolejowych w regionie na poziomie do 140 mln zł. W połowie ub. roku zarząd woj. śląskiego zdecydował o aneksowaniu umowy, m.in. wydłużono termin jej obowiązywania z 31 grudnia 2025 r. - do 31 grudnia 2030 r.(PAP)

autor: Mateusz Babak