"Od czterech miesięcy wskaźnik nie wykazuje większych zmian. Zmniejszenie presji inflacyjnej szczególnie widoczne jest u przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy pomimo rosnących kosztów zakupu niektórych surowców, zwiększonych kosztów pracy oraz wyższych kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń, zaczynają coraz wyraźniej dostrzegać oznaki nadchodzącego spowolnienia. Nieco gorsza koniunktura i warunki, gdy wielkość popytu jest zagrożona, nie sprzyjają podnoszeniu cen" - napisano w komentarzu.

BIEC podał, że spośród siedmiu składowych wskaźnika dwie działały w tym miesiącu w kierunku nasilenia presji inflacyjnej, trzy pozostały obojętne z punktu widzenia kształtowania się cen w najbliższej przyszłości i dwie działały w kierunku zmniejszenia presji inflacyjnej. (PAP Biznes)