"Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku ukształtował się na poziomie 27 970 mln zł, co stanowi 1,4% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 005 688 mln zł, tj. 50,6% PKB" - czytamy w komunikacie. 

GUS podał też, że deficyt sektora "general government" w 2015 r. został skorygowany do 2,7% PKB z wcześniej szacowanych 2,6% PKB. Dług sektora został skorygowany do 51,3% PKB z odpowiednio 51,1% PKB.  

W kwietniu br. GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł na koniec 2017 roku 1,7% PKB, a zadłużenie tego sektora wyniosło 50,6% PKB na koniec 2017 r. 

12 października br. S&P Global Ratings obniżył szacunek deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) Polski na ten rok do 0,9% PKB z wcześniej oczekiwanych 2%. Minister finansów Teresa Czerwińska oceniła później, że deficyt sektora w okolicach 1% PKB może być w tym roku realny. 

W "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-22" rząd zapisał, że zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) spadnie z 48,9% PKB przewidywanych na 2019 r. do 43,4% PKB w 2022 r. Relacja ta zakładana jest na poziomie 47,7% w 2020 r. i 45,4% w 2021 r. (wobec 49,2% w 2018 r.). 

>>> Czytaj też: Analityk S&P: Niezastosowanie się przez Polskę do wyroku TSUE nie bęzie miało wpływu na rating