Jak poinformowała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, wybrany w przetargu podmiot będzie miał na wykonanie studium 15 miesięcy.

W przypadku złożonych ofert ich cena będzie stanowiła 60 proc. ogólnej oceny, 20 proc. stanowić będzie doświadczenie głównego projektanta drogowego, natomiast pozostałe 20 proc. doświadczenie głównego projektanta mostowego.

Jak zaznaczyła Rarus, w ramach budowy odcinka S74 między Niskiem a Opatowem opracowano dotychczas siedem wariantów przebiegu tej trasy.

„Do dalszych prac wybrane zostały trzy warianty. Ich długość waha się od ponad 72 km do niemal 69 km. W zależności od wariantu różna jest również ilość wiaduktów, przepustów czy przejść dla dużych zwierząt” – dodała.

Planowana droga ekspresowa S74 ma połączyć drogi S12 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego z trasą S19 w okolicach Niska, przebiegać będzie przez województwa podkarpackie, świętokrzyskie i łódzkie.

Do tej pory świętokrzyski oddział GDDKiA ogłosił trzy postępowania na opracowanie koncepcji programowej dla drogi ekspresowej S74 w tym województwie. Chodzi o odcinki Przełom/Mniów – Kielce, Cedzyna – Łagów wraz z obwodnicą Łagowa oraz Łagów–Jałowęsy.

Natomiast w czerwcu br. kielecki oddział GDDKIA ogłosił przetarg na koncepcję programową dla S74 na odcinku granica woj. łódzkiego i świętokrzyskiego – Przełom/Mniów. W tym przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma S.T.I., jej wartość to ponad 4,8 mln zł.