W rozmowach, którym przewodniczyła ze strony amerykańskiej podsekretarz stanu, Andrea Thompson, zastępczyni doradcy prezydenta USA Donalda Trumpa a ze strony polskiej - podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki wschodniej i polityki europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, wiceminister Bartosz Cichocki, poruszono zagadnienia związane ze stosunkami dwustronnymi, kwestie dotyczące amerykańskiej strategii odstraszania w Europie i polityki obronnej NATO, a także te wynikające z dwustronnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce - zaznaczono w komunikacie Departamentu Stanu.

Tematem rozmów była również współpraca przemysłu obronnego USA i Polski.

Polsko-amerykańska Grupa Konsultacyjna ds. Współpracy Strategicznej (SCCG) to forum konsultacji i współpracy, które umożliwia zajmowanie się regionalnymi i globalnymi problemami bezpieczeństwa - czytamy w komunikacie DS.

Spotkanie grupy, pierwsze po dwuletniej przerwie "odzwierciedla głębię relacji między Stanami Zjednoczonymi a Polską" - zaznaczono. Jego przebieg wyznaczyła deklaracja podpisana 18 września 2018 r. w Waszyngtonie przez prezydentów Polski i USA.

Stany Zjednoczone i Polska, które są sojusznikami w NATO łączy cały szereg wspólnych inicjatyw. Przedstawiciele obu krajów omówili w trakcie warszawskiego spotkania wspólne przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa europejskiego, w tym - inicjatywy obronne UE oraz poruszyli szereg kwestii związanych z nierozprzestrzenianiem broni masowego rażenia, w tym wielokrotne łamanie przez Rosję traktatu INF z 1987 r.(Treaty on Intermediate-range Nuclear Forces) stanowiącego o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu.

Oba kraje potwierdziły, że stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Polską są silniejsze niż kiedykolwiek, a szeroko zakrojony dialog SCCG przyczynia się do dalszego umocnienia dwustronnego partnerstwa

Grupa Konsultacyjna jest jednym z głównych forów konsultacyjnych na rzecz poszerzenia partnerstwa w zakresie bezpieczeństwa między Polską a USA. Została ona powołana do życia na mocy polsko-amerykańskiej Deklaracji w sprawie współpracy strategicznej między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 20 sierpnia 2008 r. (PAP)