Bloober Team otrzymał dofinansowanie w wysokości 6,87 mln złWarszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Bloober Team otrzymał dofinansowanie w wysokości 6,87 mln zł na realizację projektu "Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą tworzenie innowacyjnych gier powstałych w wyniku zrealizowanych prac badawczych", podała spółka.

"Bloober Team [...] otrzymał dofinansowanie w wysokości 6,87 mln zł w ramach 3 Osi Priorytetowej 'Przedsiębiorcza Małopolska', Działanie 3.4 'Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP', Poddziałanie 3.4.4 'Dotacje dla MŚP', Typ A. 'wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce' konkursu nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18. Dotacja została przyznana na realizację projektu 'Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą tworzenie innowacyjnych gier powstałych w wyniku zrealizowanych prac badawczych'" - czytamy w komunikacie.

Całkowita wartość projektu wynosi 15,4 mln złotych brutto.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)