Chcemy, by w skład Rady Społecznej ds. CPK weszli przedstawiciele samorządu i grup szczególnie zainteresowanych inwestycją, m.in. rolników i przedsiębiorców – powiedział pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.

Jak podano w piątkowym komunikacie Ministerstwa Infrastruktury Wild spotkał się z wójtami gmin, na terenie których planowane są inwestycje związane z Portem „Solidarność”.

"W trakcie spotkania omówiono propozycję trybu powołania i funkcjonowania Rady Społecznej ds. CPK. Będzie ona pełniła rolę ciała doradczego, mającego na celu usprawnienie współpracy pomiędzy Spółką Celową, odpowiedzialną za przygotowanie i realizację inwestycji związanych z CPK, a społecznościami lokalnymi gmin Baranów, Teresin i Wiskitki" - podał resort.

"Chcemy, by w skład Rady Społecznej weszli przedstawiciele samorządu i grup szczególnie zainteresowanych inwestycją, m.in. rolników i przedsiębiorców" - powiedział Wild cytowany w komunikacie. Dodał, że "dzięki nawiązaniu bliskiej współpracy z lokalnymi władzami oraz społecznościami uda nam się osiągnąć rozwiązania najkorzystniejsze, zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i przedstawicieli gmin".

Prezes LOT: Jeśli nie zbudujemy CPK, to na lotniczym boomie skorzystają inni

Reklama

Zgodnie z komunikatem, przedstawicieli gmin poproszono o przedstawienie propozycji dotyczących organizacji Rady Społecznej. Samorządowcy mają także zaproponować zakres inwestycji w gminną infrastrukturę transportową i użyteczności publicznej, które mogłyby być realizowane w ramach rządowego programu wsparcia dla obszarów sąsiadujących z terenem inwestycji.

Port „Solidarność” ma stać się w perspektywie kilku lat najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. W ramach projektu zostanie wybudowane nowoczesne lotnisko, którego lokalizacja planowana jest 40 km na zachód od Warszawy. Projekt zakłada ponadto intensywny rozwój sieci połączeń drogowych oraz kolejowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie poniżej trzech godzin. Całkowita wartość inwestycji w jej pierwszym etapie wyniesie 35 mld złotych. Dzięki niej powstanie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy.

Do obsługi CPK będzie potrzebne 130 składów pociągów