Wskaźnik CPI podawany przez GUS wyniósł w październiku 1,8 proc. rdr.

W relacji rok do roku inflacja:

•po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,8 proc., wobec 1,9 proc. miesiąc wcześniej;

•po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,4 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;

•po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,9 proc., wobec 0,8 proc. miesiąc wcześniej;

•tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,7 proc., wobec 1,8 proc. miesiąc wcześniej.

Jak podał NBP, do obniżenia inflacji przyczynił się spadek cen żywności (z 2,3 proc. rdr do 1,8 proc. w październiku br., głównie na skutek spadku cen owoców). (PAP Biznes)