i2 Development miało 31,59 mln zł zysku netto, 3,57 mln zł straty EBIT w III kw.


Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - i2 Development odnotowało 31,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,57 mln zł wobec 1,01 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,41 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 8,85 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 33,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,38 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 75,65 mln zł w porównaniu z 23,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 6,78 mln zł wobec 35,41 mln zł zysku rok wcześniej.
i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. W 2017 r. sprzedała 813 lokali.
(ISBnews)