Nextbike ma umowę na 2. część zamówienia systemu rowerów w PoznaniuWarszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - NB Poznań, spółka zależna Nextbike, zawarła z Miastem Poznań - w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - umowę, której przedmiotem jest "Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu (PRM) oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do 31 grudnia 2022 r. – II część zamówienia, podała spółka.

"Umowa obejmuje uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji. W związku ze skorzystaniem przez zamawiającego z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu, w stosunku do zamówienia podstawowego, liczby rowerów funkcjonujących w PRM w poszczególnych latach, ich liczba wynosić będzie: w 2019 roku - 435 szt. (w tym 30 rowerów elektrycznych), w 2020 roku - 522 szt. (w tym 30 rowerów elektrycznych), w 2021 roku - 609 szt. (w tym 30 rowerów elektrycznych), w 2022 roku - 696 szt. (w tym 30 rowerów elektrycznych). Uruchomienie systemu nastąpi do 1 marca 2019 roku. Umowa obowiązywać będzie do 31 grudnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo opcji polegające na wydłużeniu okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach maksymalnie o 1 miesiąc w odniesieniu do wszystkich rowerów lub części floty, jednak nie mniej niż 300 rowerów, podano również.

"Za uruchomienie i obsługę PRM w ramach zamówienia podstawowego, po uwzględnieniu skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, wyniesie 16 576 705,08 zł brutto. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu za okresy miesięczne, w których PRM będzie dostępny dla użytkowników (marzec - listopad)" - czytamy dalej.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

(ISBnews)