Odkup akcji rozpocząć się ma 26 listopada i potrwa do 30 sierpnia 2019 roku.

Limit ceny w skupie określono jako "kwota nie niższa niż 30 proc. poniżej oraz wyższa niż 10 proc. powyżej średniej nieważonej ceny zamknięcia w ciągu dziesięciu dni poprzedzających nabycie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Wiedniu". (PAP Biznes)