Wielton miał 17,84 mln zł zysku netto, 25,62 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Wielton odnotował 17,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 14,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 25,62 mln zł wobec 21,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 471,57 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 386,83 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 56,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 43,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 454,99 mln zł w porównaniu z 1 177,65 mln zł rok wcześniej.

W ciągu trzech kwartałów 2018 roku Grupa Wielton sprzedała 12 942 jednostek wobec 11 327 w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 14,3%), przy czym wchodząca w skład Grupy Wielton od 31 lipca 2017 r. Grupa Langendorf sprzedała w ciągu 9 miesięcy 2018 roku 873 produktów. Po odliczeniu skutków rozszerzenia składu grupy, sprzedaż w tym okresie wyniosłaby 12 069 przyczep, naczep i zabudów (wzrost o 8,2% do analogicznego okresu 2017 roku), podano w raporcie.

"Osiągnięta sprzedaż jest bliska założeniom i pozwala na utrzymanie pozycji rynkowej na głównych rynkach. Ze względu na wysoki popyt w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku i ograniczone moce produkcyjne, grupa skoncentrowała się na zapewnieniu dostępności produktów przede wszystkim dla głównych rynków: Polski, Francji, Rosji i Niemiec. Wygenerowały one prawie 80% sprzedaży Grupy – Polska (30%), Francja (30%), Rosja (11%), Niemcy (7%). Wolumeny na mniej strategiczne rynki zostały ograniczone" – czytamy dalej.

Poza Polskę sprzedano 9 116 jednostek, co stanowiło 70,4% całości wolumenu sprzedaży grupy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 74,96 mln zł wobec 34,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)