Zamet miał 1,72 mln zł zysku netto, 2,02 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.


Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Zamet odnotował 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,02 mln zł wobec 0,96 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,17 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 40,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 4,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 128,44 mln zł w porównaniu z 118,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1,03 mln zł wobec 11,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet S.A. zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ.

(ISBnews)