„Republika Węgierska, kraj członkowski UE i NATO, zaakceptowała dzisiaj mój wniosek o azyl polityczny z powodu prześladowań politycznych w Republice Macedonii” – oznajmił Gruewski.

„Powiedziałem, że rząd (Macedonii) chce mnie pozbawić wolności przy użyciu niedemokratycznych środków” – dodał Gruewski, który został w swoim kraju skazany na dwa lata więzienia za wywieranie nacisków na urzędników w sprawie zakupu ze środków publicznych od faworyzowanej przez niego firmy luksusowego, kuloodpornego mercedesa S600 wartego ok. 600 tys. euro. Toczy się wobec niego także pięć innych dochodzeń.

Były premier oświadczył, że „do ostatniej chwili” konfrontował się z macedońskim wymiarem sprawiedliwości, ale „obecny rząd postanowił niesprawiedliwie mnie uwięzić, podejmując decyzję polityczną”.

Wcześniej o przyznaniu Gruewskiemu statusu uchodźcy na Węgrzech powiadomił prorządowy dziennik węgierski „Magyar Idoek” na swojej stronie internetowej.

„Są spełnione warunki prawne uznania Nikoły Gruewskiego za uchodźcę – według naszych informacji tak stwierdził Urząd ds. Imigracji i Uchodźstwa po szczegółowym zbadaniu wniosku złożonego przez byłego premiera Macedonii” – napisał dziennik.

Według „Magyar Idoek” władze węgierskie uznały za uzasadnioną obawę Gruewskiego, że jego życie byłoby w kraju zagrożone, gdyż władze macedońskie nie zapewniłyby mu ochrony, ponieważ rząd Macedonii niedemokratycznymi posunięciami próbuje ograniczyć i pozbawić byłego premiera wolności osobistej.

Były szef opozycyjnej partii prawicowej WMRO-DPMNE Nikoła Gruewski piastował stanowisko premiera w latach 2006-2016.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)