W środę tuż przed zamknięciem sesji giełdowej zarząd Vivid Games poinformował, że skorygował skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017 opublikowane 4 kwietnia 2018 r. Korekta raportu była podyktowana wynikami kontroli skarbowej, na skutek której spółka musi zapłacić zaległy podatek CIT. To jest już druga korekta raportu rocznego za 2017 r. Wcześniej sprawozdanie korygowane było 19 września 2018 r. Efektem tych zmian jest zwiększenie straty za 2017 r. do niemal 8,3 mln zł.

„Zarząd Vivid Games S.A. niniejszym informuje, że w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym będącym częścią raportu rocznego za rok 2017 opublikowanego w dniu 4 kwietnia 2018 r. i skorygowanego w dniu 19 września 2018 ESPI nr 38/2018, przedstawiono dane, które zostały retrospektywnie skorygowane w wyniku złożenia przez emitenta korekty deklaracji CIT-8 za rok 2017 (ESPI nr 42/2018).” – czytamy w komunikacie.

Wczoraj spółka pokazała też słabe wyniki finansowe za III kwartał bieżącego roku. Vivid Games odnotował 1,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,1 mln zł wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA z kolei - 0,5 mln zł wobec 1,26 mln zł rok wcześniej.

"W raportowanym okresie wskaźnik EBITDA stanowi 44 proc. wartości w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. Na zmniejszenie EBITDA największy wpływ ma: wyższe o 51 proc. koszty amortyzacji oraz brak przychodów operacyjnych uzyskanych w 2017 r. związanych z aktualizacją wartości instrumentu pochodnego (0,4 mln zł), którego rozliczenia nastąpiło pod koniec 2017 roku" – czytamy w raporcie.

Agencja Fitch umieściła rating Getin Noble Bank na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 4,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,71 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12,72 mln zł w porównaniu z 13,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 8,09 mln zł wobec 5,02 mln zł straty rok wcześniej.

Tak złe informacje nie mogły pozostać niezauważone przez inwestorów. Na warszawskiej giełdzie akcje Vivid Games traciły w czwartek od rana. Na otwarciu sesji przecena akcji przekraczała 16 proc., do godziny 16:05 cena akcji spadła do poziomu 1,29 zł, czyli o ponad 33 proc. w porównaniu ze środowym zamknięciem. W tym momencie dzienny spadek, czyli od otwarcia, wyniósł ponad 20 proc.

Do zamknięcia giełdy straty pogłębiły się jeszcze bardziej. Ostatnia notowana cena z czwartkowej sesji wynosiła 1,27 zł, co oznacza stratę w relacji do środowego zamknięcia na poziomie 34,54 proc.