KCI miało 1,58 mln zł zysku netto, 2,62 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.


Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - KCI odnotowało 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,62 mln zł wobec 1,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,11 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 28,2 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 4,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,49 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 85,59 mln zł w porównaniu z 87,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 0,87 mln zł wobec 9,89 mln zł zysku rok wcześniej.

KCI S.A. jest spółką giełdową tworzącą grupę kapitałową, której działalność skoncentrowana jest w dwóch obszarach: w segmencie nieruchomościowym, opartym o posiadane kompleksy przy ul. Romanowicza oraz ul. Wrocławskiej w Krakowie, oraz w segmencie medialnym, zbudowanym wokół tytułów prasowych, takich jak "Rzeczpospolita" i "Gazeta Giełdy Parkiet".

(ISBnews)