Tarczyński

Tarczyński odnotował 13,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 9,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

BBI Development

BBI Development odnotowało 10,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 2,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bank Pekao

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Magdalenę Zmitrowicz z dniem 1 grudnia 2018 roku w skład zarządu banku na bieżącą wspólną kadencję i powierzyła jej pełnienie funkcji wiceprezes, podał bank.>>>>

Ursus

Ursus w restrukturyzacji wypracował wstępnie przychody ze sprzedaży na poziomie 79,3 mln zł oraz zanotował 29,5 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r., podała spółka.>>>>

Qumak

Qumak w ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych, mającego na celu wyłonienie inwestora strategicznego dla spółki zależnej Qumak Professional Services (QPS), zawarł list intencyjny mający na celu ustalenie warunków dokapitalizowania QPS przez potencjalnego inwestora - spółkę IT Works, podał Qumak. >>>>

Grupa Qumak osiągnęła szacunkowo przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 90,5 mln zł, wynik z działalności operacyjnej w wysokości ok. -21,1 mln zł i wynik netto w wysokości ok. -20,1 mln zł w I-III kw. 2018 r., podała spółka. >>>>

Pekabex

Pekabex odnotował 18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

British Automotive Polska

British Automotive Polska (BAP) – jednostka zależna British Automotive Holding - zawarła umowę dilerską i serwisową Jaguar i Land Rover z Folwark Samochodowy (FS) z siedzibą w Kielcach, podała spółka. >>>>

MCI Capital

MCI Capital odnotowało 1,36 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 42,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

MCI liczy na sfinalizowanie do 3 transakcji sprzedaży spółek do końca bieżącego roku, poinformował prezes MCI i PEM Tomasz Czechowicz.>>>>

Serinus Energy

Serinus Energy plc zakończył budowę zakładu przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii, ale czeka nadal na instalację dwóch modułów, podała spółka.>>>>

PlayWay

PlayWay odnotował 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC

CCC zawarło warunkowe umowy nabycia mniejszościowego pakietu (docelowo łącznie 30,55% udziałów) w HR Group Holding od capiton V GmbH oraz od Flo Magazacilik ve Pazarlama, podała spółka. Strony ustaliły, że cena sprzedaży za udziały zwykłe capiton wyniesie ok. 2,24 mln euro, a za udziały uprzywilejowane capiton ok. 12,36 mln euro; natomiast cena za udziały zwykłe Flo to ok. 3,53 mln euro, a za udziały uprzywilejowane Flo ok. 7,8 mln euro. We wszystkich przypadkach finalna cena sprzedaży będzie zależna od ostatecznej daty zamknięcia transakcji.>>>>

CCC szacuje, że łącznie dla HRG oraz Grupy CCC synergie kosztowe to co najmniej 10 mln euro począwszy od 2020 r., podała spółka. CCC liczy m.in. na oszczędności związane ze wspólnymi zakupami w segmencie marek własnych i obcych, a także wynajmu powierzchni handlowych. >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Bowim

Bowim odnotował 2,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło projekt badawczo-rozwojowy ELIZA, podała spółka. Spółka chce w przyszłości wytwarzać wodór z odnawialnych źródeł energii metodą elektrolizy, a następnie zatłaczać go do magazynów gazu. >>>>

Quercus TFI

Marcin Petelski, który dołączył do zespołu zarządzających Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) uruchomi z początkiem 2019 roku autorski fundusz Alphaset FIZ. Fundusz będzie prowadził politykę absolutnej stopy zwrotu, podał Quercus. >>>>

Budimex

W Elektrowni Turów przeprowadzono próbę ciśnieniową kotła nowego bloku energetycznego. Próbie poddano kocioł właściwy wraz z układem przegrzewu pierwotnego oraz układ przegrzewu wtórnego. Obydwie próby zakończyły się sukcesem, podał Budimex. >>>>

Tauron, ING Bank Śląski

ING Bank Śląski i grupa energetyczna Tauron zainaugurowały w poniedziałek w Katowicach pilotażowy projekt obu firm, w ramach którego w stolicy Górnego Śląska powstały punkty ładowania aut elektrycznych i system carsharingu takich pojazdów. >>>>

CI Games

CI Games prognozuje przychody z dystrybucji cyfrowej na poziomie 3,26 mln zł w IV kw. 2018 r. przy poniesionych nakładach finansowych ogółem wynoszących 11,49 mln zł, podała spółka. >>>>

Żywiec

Żywiec złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Browar Namysłów, podał Urząd. >>>>

Orbis

Grupa Hotelowa Orbis zawarła umowę warunkową o zarządzanie hotelem Mercure z UBM Development AG, podał Orbis. Hotel Mercure Katowice City Center zostanie otwarty w 2020 roku.>>>>

Braster

Akcjonariusze Brastera - w związku z brakiem wymaganego kworum - nie głosowali podczas dzisiejszego nadzwyczajnego zgromadzenia za podwyższeniem kapitału w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. >>>>