BBI Development miało 10,1 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - BBI Development odnotowało 10,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2018 r. wobec 2,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,55 mln zł wobec 3,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 7,93 mln zł w I-III kw. 2018 r. wobec 26,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 0,92 mln zł wobec 5,28 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1997 r.

(ISBnews)