Znaczące spadki odnotowały także: Grecja (3,6%), Łotwa (3,5%) oraz Malta i Niemcy (po 3,2%). Z kolei największe wzrosty cen dla gospodarstw domowych odnotowały: Rumunia (14,1%), Estonia (11,7%), Holandia i Chorwacja (po 9,2%), podano w komunikacie.

"Wyrażone w euro, średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w I poł. 2018 r. były najniższe w Bułgarii (9,8 euro za 100 kWh), na Litwie (11 euro) i na Węgrzech (11,2 euro), a najwyższe - w Danii (31,3 euro), Niemczech (29,5 euro) i w Belgii (27,3 euro)" - czytamy dalej.

Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce w tym okresie cena prądu dla gospodarstw domowych wynosiła 14,1 euro za 100 kWh, natomiast średnia dla UE to 20,5 euro.

"Pomiędzy I poł. 2017 r. a I poł. 2018 r. największe spadki cen gazu dla gospodarstw domowych, w walutach krajowych, zaobserwowano w Estonii (-4,3%), w Portugalii (-1,8%) i w Luksemburgu (-1,7%). Z kolei najwyższe wzrosty zanotowano w Bułgarii (+14,9%), przed Litwą (+9,3%) i Holandią (+6,8%)" - napisano także w komunikacie.

Wyrażone w euro, średnie ceny gazu dla gospodarstw domowych w I poł. 2018 r. były najniższe w Rumunii (3,2 euro za 100 kWh), na Węgrzech (3,6 euro) i w Chorwacji (3,7 euro), a najwyższe - w Szwecji (11,3 euro), Danii (9 euro) i w Holandii (8,2 euro).

Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce w tym okresie cena gazu dla gospodarstw domowych wynosiła 4 euro za 100 kWh, natomiast średnia dla UE to 6 euro.

>>> Czytaj też: GUS: Stopa bezrobocia bez zmian. Wyniosła w październiku 5,7 proc.